Παρακαλώ ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο υλικό.
Για να κατοχυρώσετε τη θέση σας θα πρέπει να προκαταβάλετε το κόστος του μαθήματος στην τράπεζα Eurobank έως και 2 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του. (στοιχεία θα σας δοθούν τηλεφωνικά). Ακυρώσεις γίνονται δεκτές έως και 24 ώρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου διαφορετικά χρεώνεστε με το κόστος του. Η Μαρμίτα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να μεταθέσει κάποιο μάθημα, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Παρόλο που η Μαρμίτα προσπαθεί πάντα να υπάρχει επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου- μαθήματος μαγειρικής, και να παρέχει στους επισκέπτες μια ευχάριστη εμπειρία, δεν είναι υπεύθυνο για την προσωπική ασφάλεια τους, ή την ασφάλεια των προσωπικών τους αντικειμένων, ή τα μη προβλέψιμα γεγονότα και περιστατικά που η Μαρμίτα δεν μπορεί να προβλέψει να προλάβει ή να αποφύγει. Συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο) ατυχημάτων, κλοπών, και αρρώστιας κατά την διάρκεια του μαθήματος-σεμιναρίου μαγειρικής. Κάθε συμμετέχοντας είναι πλήρως υπεύθυνος του εαυτού του. Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο για να δείτε αν είστε πλήρως καλυμμένοι για ταξίδια. Η πληρωμή του κόστους σου εκάστοτε σεμιναρίου-μαθήματος μαγειρικής συνιστά την πλήρη αποδοχή των όρων, και δηλώνει ότι είστε αρκετά υγιείς για να συμμετέχετε στη Μαρμίτα και ότι ενημερώσατε τη Μαρμίτα για οποιαδήποτε ιατρικά ή διατροφικά προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την συμμετοχή σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα καθώς και οι εγκαταστάσεις αυτών μπορεί να είναι διαφορετικές από εκείνες που είστε συνηθισμένοι και ότι μπορούν να είναι ανεπαρκής για τη θεραπεία σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει όλα τα φάρμακα που χρειάζεστε ή μπορεί να απαιτηθούν, μαζί σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Η Μαρμίτα δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα ειδικής διαμονής ή κατάλληλης πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες εντός του προγράμματος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε οποιεσδήποτε συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν το ταξίδι σας ή τους άλλους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Η Μαρμίτα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η υγεία μπορεί να αποτρέψει ή να αναστατώσει οποιοδήποτε από τα προγράμματα, κατά την απόλυτη κρίση του.

Διατροφικοί περιορισμοί και αλλεργίες

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τυχόν αλλεργίες, διατροφικές απαιτήσεις ή περιορισμούς που μπορεί να έχετε. Δεδομένης της φύσης των προγραμμάτων, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι πληρούνται όλες οι θρεπτικές απαιτήσεις. Ωστόσο, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας. Η Μαρμίτα θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε διατροφική αλλεργία ή οποιουδήποτε διατροφικούς περιορισμούς που μπορεί να έχετε πριν από την έναρξη του προγράμματος:
1) H συμμετοχή σας σε προγράμματα μαγειρέματος μπορεί να εμπεριέχει κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, είτε σε εσάς, είτε από εσάς σε τρίτους.
2) Συγκεκριμένα, κίνδυνοι και ατυχήματα μπορεί να προκύψουν από ενέργειες και/ή αμέλεια εκ μέρους της Μαρμίτας ή οποιουδήποτε από τους εργαζόμενους, συνεργάτες ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Αυτοί οι κίνδυνοι και ατυχήματα μπορεί επίσης να προκληθούν από ενέργειες και/ή αμέλεια εκ μέρους των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
Θα είστε υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων και των νόμων των περιοχών που επισκέπτεστε. Τα δικαιώματα και την ιδιωτική ζωή των υπόλοιπων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα στο οποία παίρνετε μέρος είναι σεβαστές από όλους. Η ΜΑΡΜΙΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή του σε ορισμένο πρόσωπο, πριν ή ακόμη και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εφόσον θεωρείται ότι η συμμετοχή αυτή μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια και την άνεση των άλλων συμμετεχόντων.
Με την κράτηση μιας θέση σε οποιοδήποτε από αυτά τα προγράμματα, πρέπει αυτόματα αποδεχθήκατε τους όρους που αναφέρονται στο παρόν, επιβεβαιώστε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως και να έχουν συμφωνήσει σε όλα αυτά.